Fire steps - så har du også grøn fjernvarme

Tilslutningsarbejdet sker i perioden juli 2022- juli 2024

STEP 1

Tilmelding udløb søndag 8. maj 2022

STEP 2

Vi sender bekræftelse og kontakter dig efterfølgende.

STEP 3

Du modtager dato for, hvornår stikledningen er ført til din bolig.

STEP 4

Du bestiller og betaler selv en VVS’er til den indvendige del.

Du kan nu nyde din grønne, miljøvenlige fjernvarme

2 ud af 3 har allerede sagt ja

To tredjedele af danskerne nyder i dag godt af den grønne fjernvarme. Det gør fjernvarme til den mest udbredte opvarmningsform i Danmark.

✅ Udfasning af fossile brændsler.
✅ Konkurrencedygtig pris. 
✅ Stabilitet i varmeprisen – ikke fluktuerende som gas, el og olie. 
✅ Lavere vedligehold.
✅ Bekvemmelighed og højt serviceniveau. 
✅ Politisk pres for udfasning af naturgas og olie. 
✅ Usikkerhed om nye afgifter på gas inkl. en evt. generel CO2-afgift undgåes.

Du tilmelder dig ved at udfylde og indsende formularen her. Tilmelder du dig til fjernvarme inden den 8. maj 2022, giver vi dig GRATIS tilslutningsafgift (værdi kr. 6.440,-) og GRATIS stikledning frem til din bolig (værdi op til kr. 48.000,-).

Før vi begynder gravearbejdet, kontakter vi dig for at aftale et opstartsmøde. Vores fjernvarme-ekspert kommer hjem til dig. Sammen laver vi en plan for, hvor der skal graves op, og hvor fjernvarme-stikledningen skal føres frem til dit hus (installationsskab på husets ydermur).

Vi følger planen fra opstartsmødet og graver stikledningen ned i jorden og fører den frem til din boligs ydermur. Her skjules den i et installationsskab.

Gravearbejdet udfører vi så hensynsfuldt som muligt, men en lille smule støj vil naturligvis kunne høres, mens vi graver. Vi gør også vores bedste for at genetablere græs- og flisebelægninger. Du får besked, når vi er færdige med arbejdet. Herefter er du klar til din del – den indvendige installation.

Når vi har gravet stikledningen frem til din bolig, er det din tur.

Du skal finde en VVS’er, som kan udføre den indvendige installation for dig. Du kan se listen over certificerede VVS’ere her. Du aftaler selv pris og alt det praktiske med VVS’eren, så det passer til din bolig og dine ønsker. Bemærk, at du normalt ikke kan have varme og varmt vand, mens installationen udføres.

Din VVS’er kan give dig instruktion i, hvordan du aflæser din nye måler og fjernvarmeunit. Så er du klar til at nyde din grønne, miljøvenlige fjernvarme.

Du kan spare mange penge ved at skifte til fjernvarme. Tilmelder du dig inden den 8. maj 2022, giver vi dig GRATIS tilslutningsafgift (værdi kr. 6.440,-) samt GRATIS stikledning frem til din bolig (værdi op til kr. 48.000,-). Derudover byder vi lige nu nye kunder velkommen med 5 års rabat på den variable varmepris (værdi af ca. kr. 25.500,-). Du kan derfor spare helt op til kr. 79.940,-.

Snak med din vvs’er om du i dit projekt har mulighed for eventuelle energitilskud.

Læs mere om energitilskud

Læs mere om håndværkerfradrag

Vi sørger for etablering af stikledning fra eksisterende hovedledning til afspærringsventilerne, monteret i skab på ydersiden af din bolig. Den indvendige del skal du selv sørge for. Belægning genetableres, såvidt den ikke består af særligt kostbart materiale. Omkostningen til særlig belægning og lovpligtig oprensning af evt. olieforurenet jord er ikke indeholdt i tilbuddet.

Vi skal have din tilmelding senest søndag den 8. maj 2022. Vi tager forbehold for trykfejl samt pris- og lovgivningsændringer. Tilbuddet omfatter alene ejendomme med direkte tilslutningsmulighed til eksisterende hovedledningsnet. Vi garanterer dermed ikke for, at vi kan levere fjernvarme på alle adresser i vores fjernvarmeforsynede områder. Det er altid en individuel vurdering.

Norfors kan ikke gøres ansvarlig for evt. krav mod VVS’er og underleverandører.